HANDHAVINGSADVISEUR

Landelijke Handhavingstrategie voor waterbeheerders

Landelijke Handhavingsstrategie

Vanaf 2014 hanteren alle bevoegde overheden en handhavingsinstanties de Landelijke Handhavingstrategie. Deze is opgesteld als instrument om eenduidig handhavend op te treden naar aanleiding van tijdens het toezicht gedane bevindingen. Het doel is dat alle instanties, die een rol hebben in de handhaving van het omgevingsrecht, onderling afgestemd en effectief handelen. Dan worden de geconstateerde overtredingen éénduidig en effectief aangepakt met behulp van bestuursrecht, strafrecht of een combinatie van beiden. Deze applicatie is ontwikkeld als hulpmiddel voor de waterbeheerders om die afstemming vorm te geven en uit te voeren. Uitgebreide documentatie en toelichtingen vindt u in het document: Landelijke Handhavingstrategie. Een passende interventie bij iedere bevinding"

@
Categorie:

Definities betreffende de ernst van de overtreding:

Toelichting op gedrag overtreder(Definities):

Opmerking:
Indien dit niet is vast te stellen, kies dan voor de typering B: "onverschillig".

Beoordeling aangetroffen situatie:

Categorie:
Ernst van de overtreding:
Gedrag van de overtreder:

Op basis van de door u ingevulde gegevens is vak van de Landelijke Handhavingsstrategie op de overtreding van toepassing. Hierin worden de volgende handhavingsmaatregelen voorgesteld:

Autmatisch vullen
Autmatisch vullen
Autmatisch vullen
Nummer(s):
Nummer(s):

Opmerking:
Doel is om af te wegen (met name in de middensegmenten) of naast bestuursrecht ook strafrecht zal worden toegepast. Deze aspecten zijn ook mede bepalend of overleg met de politie of het OM geïndiceerd is.

Nummer(s):

Opmerking:
Overleg is niet nodig bij het opleggen van een Bsb-m of als dit volgens vooraf gemaakte samenwerkingsafspraken met OM of politie achterwege kan blijven.

Nummer(s):

Beoordeling met toepassing van verzwarende of verzachtende omstandigheden:

Categorie:
Ernst van de overtreding:
Gedrag van de overtreder:
Verzwarende argumenten:
Verzachtende argumenten:

Op basis van de door u ingevulde gegevens is vak van de Landelijke Handhavingsstrategie op de overtreding van toepassing. Hierin worden de volgende handhavingsmaatregelen voorgesteld:

Autmatisch vullen
Autmatisch vullen
Autmatisch vullen

Genomen maatregelen:

Overzicht en antwoorden

Toezichthouder:

Waterschap:

Kenmerk overtreder:

Datum:

1. In welke categorie valt de geconstateerde overtreding?
Antwoord:

2. Beoordeel de gevolgen voor het belang dat door het voorschrift wordt beschermd.
Antwoord:

3. Beoordeel de economische belangen, die door de overtreding geschaad worden.
Antwoord:

4. Beoordeel of er door de overtreding maatschappelijke onrust ontstaat.
Antwoord:

5. Beoordeel het gedrag van de overtreder.
Antwoord:

6. Zijn er verzwarende argumenten?
Antwoord:   

7. Zijn er verzachtende argumenten?
Antwoord:   

8. Zijn er verzwarende aspecten?
Antwoord:  

9. Is er overleg geweest met het OM?
Antwoord:  

10. Conform voorgestelde maatregelen?
Antwoord:

Eerste advies:
Definitief advies:
Uitgevoerde maatregelen: